Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie


Zawartość stron

„Drogowskaz - program dla młodzieży z powiatu wołomińskiego"

Czas realizacji: 01.12.2004 - 30.09.2005 r.
Wartość projektu: 336.393,74 Euro

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE 2002, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, skierowany do bezrobotnej młodzieży z powiatu wołomińskiego. W ramach programu beneficjenci brali udział w cyklu spotkań z doradcą zawodowym, których celem było przygotowanie Indywidualnych Planów Działania. W dalszym etapie realizacji programu wzięli udział w szkoleniach, skorzystali z możliwości odbycia stażu u pracodawców lub zatrudnienia w formie prac interwencyjnych.
24.01.2005 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach programu zorganizował konferencję, w której uczestniczyli pracodawcy oraz bezrobotna młodzież z powiatu wołomińskiego.
1
2
3
4
5
6
 
„Drabina współdziałania - program wsparcia inicjatyw na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wołomińskim"

Czas realizacji: 01.10.2004 r. do 30.05.2005 r.
Wartość projektu: 69.243,84 Euro

Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej PHARE 2002 realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych w Ząbkach.
Głównym założeniem projektu było zintegrowanie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu wołomińskiego, zmierzające do skutecznego przeciwdziałania bezrobociu na lokalnym rynku pracy. Z myślą o tym Powiatowy Urząd Pracy, wraz ze swoim partnerem, podjął szereg działań zmierzających do wzmocnienia współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi na terenie powiatu. Zorganizowano warsztaty, seminaria i szkolenia skierowane do liderów lokalnej społeczności mające na celu przygotowanie do aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wzmocnienie współpracy jednostek działających na terenie powiatu w tym zakresie.
W programie „Drabina współdziałania" ujęte zostały także inicjatywy na rzecz rynku pracy. Na terenie pięciu gmin powiatu wołomińskiego utworzono Kluby Pracy, w których zatrudnione zostały osoby przeszkolone wcześniej w ramach projektu przez partnera - Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych w Ząbkach.

1
2
3
4
5
6
7

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę