Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie


Rynek pracy

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
PHARE 2002

„Drogowskaz - program dla młodzieży z powiatu wołomińskiego" Czas realizacji: 01.12.2004 - 30.09.2005 r. Wartość projektu: 336.393,74 Euro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE 2002, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, skierowany do bezrobotnej młodzieży z...

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

"Bądź aktywny - odniesiesz sukces" W dniu 7 kwietnia 2014r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie podpisał aneks w sprawie realizacji w b.r. projektu systemowego o nazwie "Bądź aktywny - odniesiesz sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  (RPO WM) Powiatowy  Urząd Pracy w Wołominie w latach 2015 - 2016 realizował pozakonkursowy projekt o nazwie: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (I)", który współfinansowany był przez Unię Europejską ze...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

W okresie od 01.01.2016 r. do  31.12.2017 r.  Powiatowy  Urząd Pracy w Wołominie realizował  pozakonkursowy projekt o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)", który współfinansowany był przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę