Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie


IV Nabór wniosków organizacji pozarządowych lub uprawnionych podmiotów o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę