Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod: 712703
Liczba odwiedzin: 6709
Synteza:
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonuje montaż instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych.
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonuje montaż instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w nowych obiektach budowlanych oraz obiektach istniejących, także instaluje: wentylatory, dmuchawy, nagrzewnice, łapacze kurzu i centrale klimatyzacyjne, czerpnie i wyrzutnie powietrza, zbiorniki wody, zawory regulacyjne, sprężarki, regulatory parametrów powietrza, urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz klimatyzatory indywidualne. Wykonuje również podłączenia instalacji wodnej, chłodniczej, grzewczej i elektrycznej oraz izolacje termiczne, akustyczne, przeciwdrganiowe i przeciwwilgociowe układów przewodowo-instalacyjnych i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także pomocnicze prace budowlane związane z montażem instalacji. Ponadto kontroluje sprawność działania instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonuje ich bieżącą konserwację, a także prace związane z naprawą instalacji i urządzeń, remontem, przebudową, rozbudową oraz demontażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Zadania zawodowe:
  • przygotowywanie procesu montażu instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • wykonywanie pomocniczych robót budowlanych związanych z montażem instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
  • wykonywanie montażu instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • kontrolowanie, obsługa i konserwacja instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • planowanie i wykonanie napraw lub demontażu instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku budowlanym lub mechanicznym. Do wykonywania zadań typowych dla tego zawodu zatrudniane są najczęściej osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Dla osób z wykształceniem gimnazjalnym istnieje możliwość szkolenia praktycznego (przyuczenia) na stanowisku pracy lub podczas kursu organizowanego przez ośrodki doskonalenia zawodowego. Monter powinien uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez zakład pracy, stowarzyszenia i organizacje branżowe, producentów materiałów instalacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Szczególnie ważne są szkolenia dotyczące stosowania nowych technologii i narzędzi pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top